Mistra Carbon Exit

Nyheter

Posts tagged Video
Film (svensk version) om Mistra Carbon Exit

Lars Zetterberg, klimatexpert och programchef för forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit berättar om de utmaningar och mål som programmet står inför. Mistra Carbon Exit identifierar och analyserar de tekniska, ekonomiska och politiska möjligheterna och utmaningarna som Sverige står inför när målet om utsläpp av netto noll växthusgaser till år 2045 ska nås.

Read More