Mistra Carbon Exit
iStock-618629958.jpg

Mistra Carbon Exit

Vägen till ett koldioxidneutralt samhälle

Som en del av konferensen WCERE (World Congress of Environmental and Resource Economists) den 25-29 juni anordnar Mistra Carbon Exit en session på temat "Future transports in a climate neutral world: knowledge gaps and needed policies" den 26 juni kl. 13:45-15:15.
Läs mer 

 

Till år 2045 ska Sverige ha uppnått noll nettoutsläpp av växthusgaser. Vilka tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar kommer finnas längs vägen och hur hanterar vi dem?

Omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver ta hänsyn till så gott som alla industriella processer, produkter och tjänster. Mistra Carbon Exit fokuserar därför på utsläppsminskningar längs försörjningskedjor - från råmaterial till primära och sekundära verksamheter och fram till slutprodukt och tjänster. Vår vision är att vår forskning och våra fallstudier ska bidra till att göra Sverige till en viktig förebild i det internationella klimatarbetet.

I ett antal industriella fallstudier undersöker vi försörjningskedjorna för byggnader, transportinfrastruktur och transporter som tillsammans omfattar minst 75 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. I tillägg till dessa fallstudier har vi fem akademiska arbetspaket som analyserar specifika forskningsfrågor av relevans för fallstudierna.

Programmet studerar tekniska utvecklingsvägar, marknadsförutsättningar och styrmedel, samt vilken acceptans som kan förväntas finnas för dessa.

 

Nyheter

 

Publikationer

Nio Budskap från Mistra Carbon Exit
Ladda ned rapporten

Annual report 2017 Mistra Carbon Exit
Ladda ned rapporten