Mistra Carbon Exit

Nyheter

Mistra Carbon Exit med i framtagandet av färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

Den 25 april lämnade nio branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Flera representanter från Mistra Carbon Exit har varit involverade i framtagandet av färdplaner för Betongbranschen o Bygg- och anläggningssektorn. 

Syftet med färdplanerna är att synliggöra vilka möjligheter klimatomställningen kan innebära för branscherna och hur klimatutmaningen kan användas som en affärsmässig möjlighet för både företag, branscher och Sverige. De kommer att presenteras av företrädare för respektive bransch och överlämnas till statsminister Stefan Löfven och minister för klimat och internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin. Det följs av samtal om flera av de frågor som måste lösas för att omställningen ska lyckas.

Planerna identifierar även nödvändiga teknikskiften och eventuella hinder för branschernas omställning och presenterar förslag på hur dessa hinder kan undanröjas. Branscherna äger själva sina färdplaner och är ansvariga för de visioner, mål och hinderröjningsförslag som presenteras i planerna.

Läs Färdplanerna på Fossilfritt Sveriges hemsida