Mistra Carbon Exit

Nyheter

Energibärare i cement- och stålindustrin

Den 23 april anordnade fallstudien om energibärare en workshop som fokuserade på energibärare i järn-, stål- och cementindustrin. Målet med workshopen var att dela med sig av kunskap och identifiera energibärare och därmed sammanhängande utmaningar för vidare analys inom fallstudien.

Under första delen av workshopen presenterade Mikael Nordlander, chef för FoU, Industry Decarbonisation, presenterade Vattenfall "Vätgasproduktion som en flexibel elförbrukare", Mårten Görnerup, vd, Hybrit presenterade "HYBRIT-en nollutsläppsväg för stålindustrin" och Stefan Sandelin, FoU-chef Cementa presenterade "Energibärare i en cementindustri med nollutsläpp".

Eftermiddagen bestod av gruppdiskussioner rörande:
1. Energibäraralternativ för att uppnå noll utsläpp för järn-, stål- och cementindustrin
2. Kartläggning av upplevda utmaningar och hinder för de olika energibärarealternativen (t ex teknologi, ekonomi, regelverk, internationell konkurrenskraft, ...)

För mer information vänligen kontakta Lisa Göransson, Chalmers, Fallstudieledare Energy Carriers