Mistra Carbon Exit
AdobeStock_80371802.jpg

Utmaningen

Transformativa förändringar

fullständig omställning av grundläggande industriprocesser och samhällsstrukturer

Många länder har genom åren infört styrmedel som skatter, certifikat, subventioner och standarder för att främja energieffektiviseringar och fossilfri energiförsörjning. Men hittills har de varit otillräckliga för att starta en verklig omställning mot en fossilfri ekonomi. En sådan omställning måste vara transformativ - små gradvisa förändringar i rätt riktning räcker inte - och omfatta hela samhället.

Noll nettoutsläpp till 2045 kräver en fullständig omställning av grundläggande industriprocesser och samhällsstrukturer.

Varför ska vi anta utmaningen?

 • Med Parisavtalet finns en global enighet om att minska utsläppen av växthusgaser*.
   
 • Samhällskostnaden för att motverka klimatförändringarna är mycket liten del av hela ekonomin.
   
 • Världen har redan påbörjat omvandlingen av våra energisystem, transporter och bostäder, samt produktionen av basmaterial.
   
 • Om världen utvecklas i linje med Parisavtalet kommer vi att se en mycket hög efterfrågan på koldioxidneutrala produkter och tjänster.
   
 • Branscher som tidigt påbörjar övergången till fossilfria leverantörskedjor kommer att stå väl rustade i en koldioxidsnål värld.
   
 • Tidiga investerare i koldioxidfria lösningar kommer att kunna exportera till en växande global marknad.

* Att USA med Donald Trump drar sig ur Parisavtalet betyder inte att USA inte kommer att minska sina utsläpp. Vi ser redan hur enskilda stater går före med högre ambitioner.