Mistra Carbon Exit
tanja-heffner-539877-unsplash.jpg

Organisation och konsortium

Om Organisationen

Administrativ organisation och konsortium

 

 Styrelse

 • Peter Nygårds (ordförande)

 • Birgitta Resvik, Fortum

 • Erik Eriksson, Swedish Energy Agency

 • Stefan Nyström, Swedish Environmental Protection Agency

 • Anna Ledin, City of Gothenburg

 • Anna Denell, Vasakronan

Ledningsgrupp

 • Lars Zetterberg, prrogramchef, IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Filip Johnsson, vice programchef, Chalmers tekniska högskola

 • Sonia Yeh, Chalmers tekniska högskola

 • Daniel Johansson, Chalmers tekniska högskola

 • Åsa Löfgren, Göteborgs universitet

 • Anna Kadefors, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

 • Lovisa Källmark, IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Magnus Hennlock, IVL Svenska Miljöinstitutet

 • Anders Ahlbäck, Göteborgs universitet

 • Björn-Ola Linnér, Linköpings universitet