Mistra Carbon Exit
tanja-heffner-539877-unsplash.jpg

Organisation och konsortium

Om Organisationen

Administrativ organisation och konsortium

 

 Styrelse

 • Peter Nygårds (ordförande)
 • Birgitta Resvik, Fortum
 • Erik Eriksson, Swedish Energy Agency
 • Stefan Nyström, Swedish Environmental Protection Agency
 • Anna Ledin, City of Gothenburg

Ledningsgrupp

 • Lars Zetterberg, prrogramchef, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Filip Johnsson, vice programchef, Chalmers tekniska högskola
 • Sonia Yeh, Chalmers tekniska högskola
 • Daniel Johansson, Chalmers tekniska högskola
 • Åsa Löfgren, Göteborgs universitet
 • Anna Kadefors, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
 • Kerstin Kristoferson, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Mathias Gustavsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Magnus Hennlock, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Anders Ahlbäck, Göteborgs universitet
 • Björn-Ola Linnér, Linköpings universitet