Mistra Carbon Exit

Nyheter

Posts in Nyheter
Debatt: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval

Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet och fallstudieledare för Mistra Carbon Exits fallstudie "Lokala arenor" har tillsamman med Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige och Mats-Ola Larsson, IVL skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att en kraftfull satsning på biogas och el är en förutsättning för att nå klimatmålet, men att i nuläget definiera bort alla bensin- och dieselbilar försvårar omställningen.

Read More
Film (svensk version) om Mistra Carbon Exit

Lars Zetterberg, klimatexpert och programchef för forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit berättar om de utmaningar och mål som programmet står inför. Mistra Carbon Exit identifierar och analyserar de tekniska, ekonomiska och politiska möjligheterna och utmaningarna som Sverige står inför när målet om utsläpp av netto noll växthusgaser till år 2045 ska nås.

Read More