Mistra Carbon Exit

Nyheter

Debattartikel Ny Teknik: Sverige kan bli klimatomställningens stora vinnare

En gigantisk världsmarknad för koldioxidneutrala produkter och tjänster växer fram. Sverige har goda förutsättningar att bli en av omställningens stora vinnare, skriver Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet och Filip Johnsson, Chalmers, i en debattartikel i Ny Teknik.

Vi har 27 år på oss att uppnå riksdagens mål om att utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska med minst 85 procent till år 2045. Mycket av tekniken som ska ta oss till ett fossilfritt Sverige är redan känd. Stora delar av näringslivet, kommuner och myndigheter ställer sig bakom klimatmålen. Människor är oroade över klimatförändringarna och det verkar finnas en stor acceptans för nya styrmedel och innovationer.

Men trots de goda förutsättningarna såväl tekniskt, ekonomiskt som acceptansmässigt har vi under de senaste elva åren bara lyckats minska utsläppen med drygt två procent om året. Utgår vi från konsumtionsbaserade utsläpp, däribland utrikes flygresor, är utsläppsnivåerna nästan helt oförändrade. För att nå klimatmålet till 2045 måste utsläppen i Sverige framöver minska med drygt fem procent per år.

Det krävs omvälvande förändringar av produktions- och energisystemen om Sverige ska klara klimatmålet. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Mistra Carbon Exit har identifierat nio områden som bedöms vara avgörande för om vi ska nå målet och göra Sverige till ett föregångsland i klimatomställningen.

Läs debattartikeln som publicerades i Ny Teknik den 2 maj 2018 här:
Sverige kan bli klimatomställningens stora vinnare

Vid frågor kontakta:
Lars Zetterberg, lars.zetterberg@ivl.se, tel. 010-788 65 57
Filip Johnsson, filip.johnsson@chalmers.se, tel. 031-772 14 49