Mistra Carbon Exit
samuel-zeller-237227.jpg

Kontakt

Kontakta oss

Kontakter

PROGRAMchef

Lars ZetterbergIVL Svenska Miljöinstitutetlars.zetterberg@ivl.se

Vice Programchef

Filip Johnsson, Chalmers tekniska högskola, filip.johnsson@chalmers.se

KOMMUNIkATION

Lovisa KällmarkIVL Svenska Miljöinstitutetlovisa.kallmark@ivl.se

PRESS 

Helena LarssonIVL Svenska Miljöinstitutet, helena.larsson@ivl.se

Arbetspaket 1: Identifiering och analys av transformativa scenarier

Sonia YehChalmers tekniska högskolasonia.yeh@chalmers.se

Arbetspaket 2: Tekniska analyser över försörjningskedjorna

Filip JohnssonChalmers tekniska högskolafilip.johnsson@chalmers.se

Arbetspaket 3: Förändrade marknadsinstitutioner och attityder

Magnus Hennlock, IVL Svenska Miljöinstitutetmagnus.hennlock@ivl.se

Arbetspaket 4: Politik och styrning

Åsa LöfgrenGöteborgs universitetAsa.Lofgren@economics.gu.se

Arbetspaket 5: Integration och hållbarhetsbedömning

Lars ZetterbergIVL Svenska Miljöinstitutetlars.zetterberg@ivl.se

 

Fallstudie: energi

Lisa Göransson, Chalmers tekniska högskola, lisa.goransson@chalmers.se

Fallstudie: Byggnader och transportinfrastruktur

Johan Rootzén, Chalmers tekniska högskola, johan.rootzen@chalmers.se

Fallstudie: transporter

Daniel Johansson, Chalmers tekniska högskola, daniel.johansson@chalmers.se

Fallstudie: Lokala arenor

Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet, anders.roth@ivl.se